Ve středu 22. 2. 2023 odjela čtveřice úspěšných řešitelů školního kola Zeměpisné olympiády společně s paní asistentkou Terezou Valešovou do Rychnova nad Kněžnou, kde se konalo kolo okresní.

V kategorii A (6. ročníky) naši školu reprezentovala Viktorie Zahradníková a Jáchym Schejbal, v kategorii C (8. + 9. ročníky) Natálie Tobiášková a Dominik Mudroch.

Ve všech kategoriích byly testovány 3 typy znalostí a dovedností: práce s atlasem, písemný test geografických vědomostí z předem určených okruhů a praktická část, v níž žáci zpracovávali a vyhodnocovali různé informace.

V kategorii A jsme jeli spíše sbírat zkušenosti, nicméně Viktorie se umístila na krásném 7. a Jáchym 11. místě. V kategorii C se umístila Natálie na výborném 5. a Dominik na 11. místě.

Všem gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.