V rámci měsíce čtenářů navštívili žáci 1. stupně naší školy Městskou knihovnu v Opočně. Letošní téma „Na cestě od autora ke čtenáři“ bylo zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, motivaci dětí ke čtení a využívání četby jako zdroje informací a rozvoje komunikačních dovedností.

Děkujeme paní knihovnici Ing. Radce Mecnerové za přípravu této akce a příjemně strávený čas v knihovně.