Ve čtvrtek 30. března proběhl na 1. stupni naší školy výukový program Poselství křesťanských Velikonoc. Žáci si rozšířili své znalosti v oblasti základních pojmů křesťanské kultury. Dozvěděli se o událostech tzv. Svatého týdne, seznámili se se symbolikou barev, pomocí nichž vyjádřili své pocity, a přemýšleli nad bolestí a radostí v životě člověka.

Děkujeme lektorkám s. Gratii Pavle Štulířové a Anně Stejskalové za poutavé vyprávění, které mělo žáky inspirovat k zájmu o tradice a obyčeje, které jsou spojeny s jarem.

Mgr. Marie Jirušková