Dne 23. 3. 2023 se žáci osmých ročníků zúčastnili virtuální prohlídky elektráren na obnovitelné zdroje a 27. 3. 2023 žáci devátých ročníků virtuální prohlídky jaderné elektrárny v Dukovanech. Prohlídky organizuje Skupina ČEZ a virtuálně umožňuje komentovanou prohlídku provozu samotných elektráren.

„Při prohlídce jaderné elektrárny v Dukovanech jsme zjistili, jak elektrárna funguje a jak vypadá její areál. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o výrobě elektřiny, o primárním, sekundárním a chladícím okruhu, jaderném odpadu. Mně osobně se líbilo, jak s námi přednášející komunikovali a snažili se zapojovat nás do diskusí. Již se těšíme na další akci.“ A. Čepelová

Žákům osmých ročníků se nejvíce líbila prohlídka větrné elektrárny.

Tyto akce byly výborným doplněním výuky.

Mgr. Rašková