Šest žáků 2. stupně, zájemců o historii, se zapojilo do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Projekt je o setkávání generací, učí zapojené žáky zajímat se o vyprávění starých lidí se zkušenostmi s pohnutými dějinami 20. století. Účastníci měli za úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který dokáží vyprávět dál svému okolí. Naši žáci zvolili formu audioreportáže spojenou s prezentací fotografií. Vybrali příběh paní Zajíčkové, která pochází ze Semechnic z rodiny statkáře, a v současné době žije v Pohoří.

Jak se celý projekt rodil, popisují sami žáci:

Za pamětníkem jsme se vydali s připraveným scénářem s otázkami. U paní Zajíčkové jsme strávili dobré dvě hodiny v příjemné přátelské atmosféře. Její vyprávění o životě na statku a o období kolektivizace bylo velmi zajímavé. Přestože její životní příběh není veselý, dost jsme se nasmáli. Také jsme si mohli prohlédnout fotografie ze starého alba. Po natočení rozhovoru a pořízení několika fotografií jsme se vydali na SPŠ do Dobrušky, kde se nám ochotně a s velkou mírou trpělivosti věnoval pan Mužík. S jeho pomocí jsme sestříhali audionahrávku a ve studiu nahráli komentář. Pomohl nám také upravit fotky a vložit je k nahrávce. Ve finále jsme výsledky své práce představili veřejnosti a odborné porotě ve Společenském centru v Dobrušce. Mohli jsme naši práci porovnat s pracemi ostatních skupin z okolních škol. Odborná porota naši práci kladně zhodnotila, takže po počátečních obavách, jak budeme vše zvládat, máme dobrý pocit z odvedené práce.