V rámci spolupráce škol na projektu „Škola pro všechny“ pořádala naše škola 3. 4. 2023 druhé setkání zaměřené na ukázkové hodiny v nově zrekonstruované učebně fyziky a jazykové učebně. V učebně fyziky prezentovali žáci 8. A ročníku měření fyzikálních veličin. Studenti představili pokusy na měření hmotnosti, objemu, síly a sestavení jednoduchého elektrického obvodu. Děti z okolních škol si samy mohly jednotlivé pokusy vyzkoušet. V jazykové učebně proběhla hodina anglického jazyka zaměřená na rozšíření slovní zásoby, čtení s porozuměním a procvičení jednoduchých gramatických jevů s využitím interaktivní tabule a žákovských počítačů. Děti z okolních škol se aktivně zapojovaly do řešení matematické záhady v anglickém jazyce, soutěžily v procvičování slovní zásoby či vytvářely detektivní příběh na stránkách British Council.

Projektového dne se zúčastnili žáci ze ZŠ Bolehošť, ZŠ Pohoří a děti z MŠ Opočno.

Mgr. Blanka Rašková