Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do Biologické olympiády. Školní kolo proběhlo už v únoru, ti nejlepší pak postoupili do okresního kola v Kostelci nad Orlicí. Všichni se přesvědčili, že okresní kolo není vůbec jednoduché. Museli zvládnout test znalostí, laboratorní práci, poznávání organizmů a zpracovat a sepsat vlastní pozorování ve formě vstupního úkolu. Všichni soutěžící – tedy Barbora Lebedová, Eliška Preclíková, Ondřej Štencl i Vojtěch Březovský byli v okresním kole úspěšní. Nejlépe se dařilo Vojtovi Březovskému, který opět postoupil do krajského kola! V biologické olympiádě se našim žákům opakovaně velmi daří a už šestým rokem máme vždy své zástupce v krajském kole! Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Radochová