1.6. 2023 zhlédli naši žáci v KND divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové. 1. až 4. třídy čekal pohádkový příběh Nová dobrodružství veverky Zrzečky, 5. až 9. třídy pak Divadelní cestopis s ukázkami z her slavných světových autorů. Zkušená herecká dvojice formou volnějších moderátorských vstupů žákům připomněla základní údaje o autorech a seznámila je s původem jednotlivých her, vtipně zapojila diváky do děje. Předvedla ukázky z her Shakespeara, Moliera, Rostanda, Goldoniho. Tyto hry najdeme dodnes v repertoáru současného divadla. Závěr patřil snad nejznámější scéně ze hry Maryša od bratří Mrštíků. Žáci druhého stupně si vhodně doplnili a rozšířili učivo literární výchovy věnované divadlu. Zhlédli ukázky z nejslavnějších divadelních her od středověku po české národní obrození, byly zachovány typické dramatické prvky pro období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i realismu.

S Divadélkem pro školy spolupracuje naše škola již mnoho let, jejich představení vhodně a poutavě doplňují a zpestřují učivo českého jazyka.

Mgr. Jiřina Kubasová