Dne 31. května v dopoledních hodinách navštívili žáci naší školy Kodymův národní dům, kde byli podpořit svoje spolužáky, mladší a starší kamarády. Ti si buď pod vedením učitelů, nebo zcela sami připravili vystoupení, za která se jim dostalo toho nejcennějšího ocenění –⁠ potlesku. Celkem se na Akademii podařilo zařadit na 20 vystoupení, do nichž například patřily: tanec, pěvecká vystoupení, pohádka O Budulínkovi, mažoretky, scénický tanec, zpěv s klavírním doprovodem, hra na klavír, hra na saxofon a sportovní gymnastika. Všechny části dopoledního programu se žákům moc podařily, což posílilo jejich sebevědomí k předvedení svých čísel na Školní akademii pro veřejnost, která se konala ve stejný den na stejném místě od 17 hodin. Celý odpolední program byl navíc ještě rozšířen o oceňování úspěšných žáků naší školy. Z rukou paní ředitelky Mgr. Evy Alexanderové a paní starostky Šárky Škrabalové převzali svoje ceny významní sportovci, šachisté, účastníci vědomostních soutěží a účastníci projektu Příběhy našich sousedů a sběrači starého papíru. Obě dvě části Školní akademie byly velice zdařilé a všem vystupujícím patří velká pochvala za reprezentaci školy a za odvahu vystoupit před velkým publikem.

Mgr. Linda Bachurová

Fotogalerie