Naše Základní škola děkuje Spolku rodičů a přátel školy za finanční dar. Peníze jsme využili na nákup tělovýchovných pomůcek, vybavení školního klubu a vytvoření relaxační zóny na budově v ulici Nádražní 313. Velmi si vážíme Vaší spolupráce.