Dne 28. 6. 2023 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy o energiích. Besedu pořádala agentura Porta Educa s r.o. s podporou energetické společnosti ČEZ a. s. 

Tato beseda byla zaměřena na svět energie – zdroje a výroba energie, druhy elektráren a jejich výhody a nevýhody, doplněná množstvím praktických ukázek. Součástí byla také úvaha o budoucnosti energetiky, možná energetická řešení a problémy provázející současnou energetiku (např. bezemisní doprava, ukládání energie, jaderná fúze, malé modulární reaktory). 

Tato akce byla jistě přínosná nejen v získání mnoha zajímavých informací, ale i možné budoucí profesionální orientaci žáků na přírodní vědy. 

Mgr. Blanka Rašková