4. září 2023 začal nový školní rok a pro naše nové prvňáčky i další etapa života. Hodně úspěchů, spokojenosti, kamarádů a radosti z nových vědomostí jim, kromě třídních učitelek a paní ředitelky Mgr. Evy Alexanderové, přišla popřát i paní starostka Šárka Škrabalová s paní místostarostkou Kateřinou Vošlajerovou. Při slavnostním zahájení, na kterém nechyběli rodiče i prarodiče, obdrželi malí školáčci uvítací list a drobné dárky na památku. Přejeme všem našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo.

Mgr. Marie Jirušková, Mgr. Věra Šmídová