12. září navštívili prostory loutkového divadla Kodymova národního domu žáci 1. – 3. ročníků ZŠ Opočno. Shlédli představení O vodníku Splávkovi a čarodějnici Ochechuli na motivy pohádky z knihy Boženy Tymichové „Pohádky ze zámeckého parku“. Během představení se děti aktivně zapojovaly do děje pohádky a na závěr si společně s Kašpárkem zazpívaly lidovou písničku.

Z vyprávění dětí po návratu do školy bylo zřejmé, že se jim ztvárnění pohádky moc líbilo.