Členové loutkového spolku Opočenský Kašpárek předvedli ve čtvrtek 14. září pro naše prvňáčky pohádku, na motivy knížky Boženy Tymichové Pohádky ze zámeckého parku, O vodníkovi a čarodějnici. Nebyla to pro ně neznámá pohádka, protože paní Tymichová jim z knížky již čte.

Žáci si představení užili, s loutkami spolupracovali, zazpívali si. Zároveň si osvojovali návyky správného chování v divadle. Po představení měli možnost se setkat s loutkoherci a podívat se, jak se ovládá loutka. Děkujeme.

Mgr. Věra Šmídová a Mgr. Marie Jirušková