Žáci 9. ročníku navštívili již tradičně v tomto podzimním období Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou. Smyslem této návštěvy bylo seznámit se s prostředím samotného úřadu a se službami, které poskytuje občanům. Hlavním cílem bylo ale připomenout si, co všechno je bude v závěrečném ročníku čekat v souvislosti s rozhodováním o budoucím studiu. A co to bude? S rozvahou si zvolit vhodný studijní nebo učební obor, seznámit se s kritérii přijímacího řízení na jednotlivé střední školy, správně vyplnit přihlášku, včas ji podat, úspěšně složit přijímací zkoušky. Rovněž jim byly doporučeny zdroje informací, které jim mohou pomoci s výběrem školy a provedou je celým přijímacím řízením. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet profesní test, jehož výsledkem byla nabídka povolání vhodných pro každého z nich. Teď už se jen správně rozhodnout. K tomuto nelehkému úkolu jim přejeme hodně úspěchů.