Společně s dětmi ze 6. A jsme si vymysleli zábavnou podzimní výtvarku. Protože nám hodiny vyšly zrovna na 31. 10., tedy na Halloween, rozhodli jsme se, že si to společně užijeme. Vyzdobili jsme si třídu a šesťáci vymysleli a připravili různá stanoviště – vyrábění strašidel a papírových dýní, halloweenské maskování, lovení předmětů v tajuplných sklenicích, sami nebo s pomocí doma napekli různé strašidelné dobroty. Vyrobili jsme si šumivé limonády a někdo i výrobky z kaštanů. Zahráli jsme si společně pár her. Bylo to super a děkujeme i všem, kteří se na našem programu podíleli – třeba pomocí při pečení. Škoda, že jsme na to měli jen 2 hodiny.

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Radochová