V rámci spolupráce škol na projektu „Škola pro všechny“ se v pondělí 30. 10. 2023 od 8h uskutečnil na Zš Opočno (budova čp. 313) projektový den. Zúčastnili se ho žáci ze ZŠ Pohoří (4) a ZŠ Přepychy (15) .

V učebně fyziky žáci 8. ročníku prezentovali jednu vyučovací hodinu. Žáci představili pokusy na měření hmotnosti a síly, sestavení elektrického obvodu, elektrostatické silové působení a magnetismus. Děti z okolních škol se aktivně zapojovaly do všech činností. Před hodinou v jazykové učebně byla svačinová přestávka ve školní jídelně, kterou připravily paní kuchařky.

V nové jazykové učebně si v hodině anglického jazyka děti ze 3. třídy zopakovaly číslovky a zvířata u interaktivní tabule, později na stránkách British Council plnily jednoduché úkoly. Žáci 4. a 5. ročníku se u počítačů věnovali hudebnímu kvízu a jazykovým hrám pro upevnění slovní zásoby, poté tabule SMART poskytla soutěžní aktivity se zaměřením na slovesa a tvorbu slov.

Mgr. Brandová, Mgr. Rašková