Příběhy bezpráví jsou projekt, který je součástí vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni. V letošním roce se naše škola opět zapojila do tohoto celostátního projektu, jehož prostřednictvím si připomínáme porušování základních lidských práv v totalitním Československu. Ve škole navštívil deváťáky pan RNDr. Trebichavský a povyprávěl o svém životě ve složitém období nesvobody. Pro žáky bylo vyprávění příležitostí, jak se o naší minulosti dozvědět více než v hodinách dějepisu. Vyprávění žáky zaujalo, o čemž svědčily jejich reakce.

Děkujeme panu Trebichavskému, že mezi nás přišel, aby se podělil o své vzpomínky, neboť osobní svědectví má nesmírnou hodnotu. O minulosti jsme se tedy neučili pouze z knížek, ale slyšeli jsme vyprávět člověka, který v té době žil a zažíval vše na vlastní kůži.

Mgr. Stanislava Tláskalová