V pondělí 11. prosince proběhl na 1. stupni naší školy výukový program Poselství křesťanských Vánoc. Děti si rozšířily své znalosti v oblasti základních pojmů křesťanské kultury. Dozvěděly se o původu a smyslu zvyků a tradic, které jsou spojovány s dobou adventu – dobou přípravy na Vánoce. Seznámily se s postavami světců, jejichž svátky spadají do období adventu a se symbolikou světla.

Děkujeme lektorkám Mgr. Pavle Štulířové a Anně Stejskalové za poutavé vyprávění v tomto adventním čase. Mgr. Marie Jirušková