Žáci osmých ročníků se 7. 12. a 8. 12. 2023 zúčastnili vzdělávací akce Čertovské experimenty, kterou pořádala Přírodovědná fakulta Univerzity Hradec Králové. Náplní byly zajímavé přírodovědné pokusy připravené akademiky a studenty kateder fyziky, biologie, informatiky a chemie. Žáci se zúčastnili programů:

Katedry chemie – Záchrana začarovaného Mikuláše, Luciferova večeře,

Katedry informatiky – Bitové peklo, Kyberpeklo,

Katedry fyziky – Hrátky s čerty,

Katedry biologie – Čertovo kamení, Čertovo pátrání po bezobratlých.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, ale zároveň se aktivně zapojovali do všech činností. Tato akce jistě zatraktivnila výuku předmětů a motivovala žáky k dalšímu studiu.

Mgr. Blanka Rašková