Žáci osmých a devátých ročníků soutěžili ve znalostech naší historie – zúčastnili se Dějepisné olympiády. Letos se soutěž zaměřila na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí“. Tři nejúspěšnější žáci ze školního kola bojovali se žáky z ostatních škol v okresním kole na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. A byli opět úspěšní. Nejlépe si vedl Vojtěch Březovský, který skončil na 4. místě s rozdílem pouhých tří bodů od vítěze. Je navržen k postupu do krajského kola, takže mu budeme držet palce, aby to dopadlo dobře. Ondřej Štencl a Patrik Hradecký se umístili v první polovině výsledkové listiny. Také oni si zaslouží pochvalu, neboť museli nastudovat doplňující literaturu. Všichni chlapci jsou žáky devátých ročníků a připravují se na přijímací zkoušky na střední školy. Přejeme nejen jim, ale všem deváťákům, hodně úspěchů.

Mgr. Stanislava Tláskalová