Dne 22.2.2024 k nám do školy zavítal pan Jaroslav Šalý, coby dobrovolník. Pod záštitou Nadace České spořitelny „Den pro školu“ žákům devátých ročníků prezentoval svůj profesní život. Od 14 let se zajímal o techniku, proto svoji profesní dráhu věnoval chladící technice, vzduchotechnice a tepelným čerpadlům. Žákům kladl na srdce to, aby nezapomínali na významnost technických oborů, protože řemeslo má zlaté dno.

Děkujeme za návštěvu na naší škole.

Iva Tošovská, Mgr. Linda Bachurová