Stejně tak jako loni, tak i letos k nám na konci února dorazil zástupce Střední průmyslové školy v Dobrušce, který našim žákům přiblížil jednu kapitolu ze současných moderních a digitálních technologií. Loni se žáci 9. ročníků dozvěděli něco více ze světa počítačových sítí a internetu, kdežto letošní deváťáci se seznamovali s digitální fotografií a prácí s moderními digitálními fotoaparáty.

Pan Mužík, který se na SPŠ v Dobrušce tomuto tématu věnuje dorazil do naší školy 28.2. a nejprve s žáky probral princim na kterém funguje lidské oko a vzniká samotná digitální fotografie. V druhé polovině už přišla ta chvíle, kdy si žáci mohli vyzkoušet veškerou techniku, kterou s sebou pan Mužík dovezl. Z některých se stali na okamžik opravdu zapálení fotografové, kteří v tu chvíli drželi v ruce přístroje nemalé hodnoty a pan pan Mužík je ochotně instruoval jak docílit pěkného snímku.

Celá aktivita bude mít návaznost ještě na začátku května, kdy se s žáky chystáme na návštěvu do SPŠ Dobruška a prohlédneme si další techniku přímo na místě v odborné učebně zaměřené právě na digitální fotografii a video.