V pátek 26. dubna nám počasí dovolilo uspořádat Den Země na školním dvorku. Proměnili jsme se ve vědce, kteří mají za úkol zachránit Zemi před zkázou. Bylo třeba splnit deset úkolů a naplnit zkumavku,  a tak získat titul „Vědec roku“. Po úvodním dopisu se děti  se zájmem pustily do plnění nejrůznějších úkolů. Poznávaly zvířata, stromy, květiny, filtrovaly vodu, třídily odpad, odhadovaly délku rozkladu jednotlivých materiálů, skládaly hmyzí puzzle a mimo jiné, vymýšlely vynález, který zachrání Zemi. S organizací odpoledne nám ochotně pomáhaly dívky z devátého ročníku – těm moc děkujeme.