V rámci realizace projektu Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno přijeli za žáky z 2. stupně ve dnech 23. a 24.4. 2024 lektoři ze sdružení OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou, aby uskutečnili pro žáky jednotlivých ročníků besedy na téma: Dospívání – Život v kybersvětě – Partnerské vztahy a sexualita – Hlavu vzhůru. Lektoři vedli besedy zkušeně, s žáky navázali bezprostřední kontakt, umožnili jim aktivně se zapojit a k danému tématu vyjadřovat. O dané problematice hovořili poutavým i zábavným způsobem, čímž většinu žáků zaujali, žákům dali dostatek prostoru pro vlastní názor i případné dotazy a současně obohatili i teoretické znalosti žáků o spoustu nových informací a poznatků. S občanským sdružením OD5K10 spolupracuje ZŠ Opočno dlouhodobě.

Projekt je na naší škole realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Spolku rodičů při ZŠ Opočno a jeho cílem je především osvojení základních kompetencí žáků z oblasti prevence sociálně rizikového chování a zdravého životního stylu, upozorňovat žáky na důsledky závadového jednání, podporovat jejich schopnosti rozpoznat varovné signály vedoucí k rizikovým jevům a tím vším upevňovat zdravé sociální klima na ZŠ Opočno.

Mgr. Marta Hájková