V letošním školním roce si naše škola připomněla Den Země třemi různými akcemi v průběhu celého dubna – Tonda Obal na cestách 3. 4., Den Země ve školní družině 26. 4. a Den Země – sedmáci mladším spolužákům 29. 4.

Žáci 1. – 6. ročníku se zúčastnili ekologického programu společnosti EKO – KOM Tonda Obal na cestách. Pan lektor seznámil žáky, jak správně třídit odpad, jak se dá odpad dále využít a recyklovat. Děti se aktivně zapojovaly do debaty a na závěr programu si každá třída vyzkoušela třídit různé obaly a odpad do správných popelnic podle barev.

Teď již všichni víme, proč je třídění odpadu tak důležité a jak můžeme pomáhat přírodě.

Mgr. Věra Šmídová

Žáci ze 7. tříd připravili pro své mladší spolužáky z 1. – 4. tříd různá stanoviště s úkoly. Sedmáci se role učitelů zhostili opravdu výborně, mladším dětem se úkoly moc líbily a s nadšením je všechny splnili. Přálo nám i počasí, takže akce dopadla na jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Radochová

V pátek 26. dubna nám počasí dovolilo uspořádat Den Země na školním dvorku. Proměnili jsme se ve vědce, kteří mají za úkol zachránit Zemi před zkázou. Plnili jsme nejrůznější úkoly a tak získali titul „Vědec roku“. S organizací odpoledne nám ochotně pomáhaly dívky z devátého ročníku – těm moc děkujeme. V rámci sdílení zkušeností navštívili žáci sedmého ročníku školní družinu, kde je ochotně děti ze školní družiny i paní vychovatelka seznámily se všemi aktivitami.

Bc. Macková