Žáci šestých tříd se dne 30.dubna vydali na exkurzi do Archeoparku Všestary. Tento objekt je unikátní svým zaměřením a takto komplexně fungujícím archeoparkem v celé ČR. Nabízí spoustu programů pro školy i širokou veřejnost. Naše šesťáky čekal starověký Řím.

Nejprve je zkušený lektor vtipně seznámil s životem obyvatel starověkého Říma. Někteří si oblékli dobové oděvy odpovídající postavení lidí v tehdejší společnosti, zkusili hrát deskové hry, vyrývali do voskových destiček písmena jako žáci v římské škole, podobně i počítali. Druhá část programu byla zaměřená na římskou armádu, její výzbroj a výcvik. V terénu si pak naši šesťáci zkusili teorii v praxi. Podle povelů velitele vytvořili požadovanou formaci a zkoušeli přesuny celé formace. Zažili u toho spoustu legrace.

Exkurze v Archeoparku Všestary tak zpestřila a vhodně doplnila výuku dějepisu v šestém ročníku.

Mgr. Jiřina Kubasová a Mgr. Stanislava Tláskalová