Spousta natěšených dětí, zábavné a hravé soutěže, krásné počasí, odměny a skvělá atmosféra. V pondělí 3.6. 2024 se v zámeckém parku konal Dětský den. Akce se zúčastnili žáci od první do páté třídy. Žáci devátých ročníku si pro mladší děti připravili několik stanovišť se soutěžními úkoly. Dětský program odstartovali v 7:45 žáci prvních ročníků. Během celého dopoledne probíhaly soutěže na sedmi stanovištích. Děti získávaly na každém stanovišti razítka a za splněné úkoly obdržely odměnu.

Dopoledne se povedlo, počasí přálo, děti odcházely spokojené. Velký dík patří žákům devátých ročníků.

Mgr. Daniel Michl, Mgr. Martin Krahulec