– Třídy

Žáci 4. ročníku navštívili skanzen Villa Nova v Uhřínově. V letošním roce se ve vlastivědě učili o středověku, …

Dne 25. 6. byl pro žáky ZŠ Opočno připraven sportovní den se slavnostním otevřením nových volejbalových kurtů, kterého …