– 5. A

V učitelské praxi třídního učitele občas přijdou milá překvapení  -  nečekané samostatné aktivity žáků. 

Při poutavém učivu …

O důležitosti kamarádství jsme si povídali také ve 3. A v rámci etické výchovy. Uvědomili jsme si, jak …

Umět naslouchat je důležitou dovedností pro mezilidskou komunikaci. Pozorným nasloucháním se nejen dozvíme nové informace, ale zároveň dáváme …

Back to top