– 5. A

O důležitosti kamarádství jsme si povídali také ve 3. A v rámci etické výchovy. Uvědomili jsme si, jak …

Umět naslouchat je důležitou dovedností pro mezilidskou komunikaci. Pozorným nasloucháním se nejen dozvíme nové informace, ale zároveň dáváme …

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mne pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi, a …