– 5. A

V úterý 8.11. 2022 se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo v šachovém turnaji, kterého se zúčastnili Š. Kroulík, M. …

Ve třetí třídě jsou v hodinách čtení zavedeny pravidelné čtenářské dílny.

Koncem října jsme s dětmi prožili projektový den na téma „Vznik našeho prvního státu“. Téma se prolínalo celým dnem napříč všemi předměty. Žáci vyráběli své první lapbooky. Sami …

V měsíci prosinci 2020 jsme se v etické výchově zaměřili na téma TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ A ÚSPĚCHŮ JINÝCH.