Home

Novinky na webu

Zápis k povinné školní docházce

Zápis pro školní rok 2017/2018

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu

od 1. do 30. dubna 2017.


Bližší informace a přesné datum konání zápisu v ZŠ Opočno budou na webových

stránkách zveřejněny

1. 3. 2017.

 

Předběžné informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Aktualizováno (Úterý, 03 Leden 2017 15:22)

 

Vánoční besídka 1. a 2. třídy

Dnes se žáci 1. a 2. třídy sešli pohromadě, tak jak to o Vánocích má být. Děti, které hrají na flétničky předvedly, co se naučily a zahrály nám zimní a vánoční písničky. Poslechli jsme si příběh o narození Ježíška, připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice a společně zpívali koledy. Vánoční atmosférou jsme zaplnili celou školu.

------------------------------

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 22 Prosinec 2016 16:54)

 

Výstava výtvarných prací našich žáků

Aktualizováno (Pondělí, 28 Listopad 2016 09:21)