Animace pro připomenutí konstrukce osy úsečky

Animace konstrukce osy úhlu – zde jsou další videa.

Video s ukázkou a výkladem týkajícím se:

  1. Přenášení úhlu k úsečce
  2. Grafické sčítání a odčítání úhlu

Animace grafického sčítání úhlů

Animace grafického odčítání úhlů

Zopakuj si probranou kapitolu:

Výuková videa s českými titulky zpracovaná v rámci KHAN ACADEMY, doplněna i několika cvičeními.