Aktivita pro nauku a cvičení rychlosti násobilky
Zde naleznete procvičovací úkoly z učiva geometrie pro 6. ročník. Vše je rozděleno podle jednotlivých témat.
Desetinná čísla jsou sice již za námi, mnohým z vás ale jistě neuškodí několik opakovacích aktivit.
Online cvičení na procvičení názvů řeckých písmen.
Pro 6. a 7. ročník je zde k dispozici video s tutoriálem zápisu postupu geometrických konstrukcí.