Velmi pěkné video shrnující úvodní pojmy a souvislosti k tématu procenta.
Milí žáci,
zde nabízím opět pěkné video s výkladem na téma ROVNOST DVOU POMĚRŮ, anglických textů se nelekejte video je česky nadabováno od společnosti SCIO.
Pro 7. ročník – konstrukce lichoběžníku (náčrt, rozbor a zápis).