Násobení algebraických výrazů

Video s tutoriálém na zopakování práce s výrazy

Rozklad na součin vytýkáním před závorku – výkladové video

Rozklad na součin pomocí algebraických vzorců – výkladové video

Rozklad na součin – řešení náročnějších příkladů