Seznámení s tělesem, popis a síť

Síť a povrch hranolu

Výpočet povrchu kolmého hranolu – prezentace v PDF

Řešený příklad – objem povrch hranolu