Velmi pěkný výklad na téma Lineární rovnice od seznámení až po řešení a provádění zkoušky ve 20 minutách

Časté chyby při řešení rovnic

Řešení jednoduché rovnice se zlomkem – anglické video z KHAN Academy s českým dabingem