Řešení soustavy dvou rovnic pomocí metody dosazovací – výklad

Řešení soustavy dvou rovnic pomocí metody sčítací – výklad

Řešení soustavy dvou rovnic pomocí metody grafické – výklad

Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých – ukázka