Výklad na téma Pythagorova věta a řešené příklady na výpočet délek stran v trojúhelníku:

Důkaz Pythagorovy věty přeléváním kapaliny:

Důkaz Pythagorovy věty přesypáním kuliček:

Geometrický důkaz Pythagorovy věty:

Další videa na téma Pythagotova věta:

Pythagorean Theorem (Math Song)

Rock on Pythagoras

Math Antics – The Pythagorean Theorem (výklad v AJ)

Pythagorean Theorem – educational math cartoon for kids

Video řešeného příkladu na Pythagorovu větu.

Online cvičení na téma Pythagorova věta: