– Ministerské projekty

Ministerstvo životního prostředí, Revolvingový fond

Realizace projektu zahájena

Na jaře školního roku 2012/2013 dostaly děti navštěvující školu v budově č. …