– M – 8. ročník

2. mocnina - výkladové video

Výklad na téma Pythagorova věta a řešené příklady na výpočet délek stran v trojúhelníku:

Mocnina s přirozeným exponentem a pravidla pro zjednodušování